Bijbelstudies voor de tieners in de periode 2016-2017

TIENER BIJBELSTUDIE
iedere laatste woensdag van de maand, vanaf 19:30 (tenzij anders gecommuniceerd)

Ook in deze periode hebben wij een Bijbelstudie voor onze leiders van morgen, verzorgt door de predikant. Nieuw dit jaar is het Bijbelstudie boekje voor tieners dat gebruikt gaat worden bij de sessie’s. De tieners worden over dit lesboekje mondeling geïnformeerd. Daarnaast zal er iedere sessie ruimte zijn voor vraag en antwoord waarin de tieners alles over het geloof (in de breedste zin) mogen vragen. Hierdoor is er naast het onderwerp van de avond ook ruimte voor de tieners om antwoorden te krijgen op vragen waar ze misschien al lang mee rondgelopen.

Hieronder de voorgestelde data voor deze bijeenkomsten in de Marcuskerk:

2016:

Woensdag 26 oktober en 30 november vanaf 19:30 uur.

LET OP: in de maand december geen Bijbelstudie.

2017:

Woensdag 25 januari, 15 februari, 29 maart, 19 april en 24 mei vanaf 19:30 uur
(Dit is tevens laatste Bijbelstudie avond voor deze periode)

Uitzonderingen

I.v.m. (school) vakanties andere data voor Bijbelstudies:

Wo. 15-02, i.v.m. voorjaarsvakantie op 22-02
Wo. 19-04, i.v.m. meivakantie op 26-04
Wo. 24-05, i.v.m. pinkstervakantie op 31-05

Leerhuis in de periode 2016-2017

LEERHUIS 3.0
studiemiddag iedere 3e sabbat van de maand, vanaf 14:00 tot uiterlijk 16:00 uur (tenzij anders gecommuniceerd)

Op de huishoudelijke vergadering van 16 maart 2016 is voorgesteld om de ‘leerhuis’ studiemomenten 1x per maand op een sabbatmiddag te organiseren, al dan niet in combinatie met een bescheiden potluck aan het einde van de eredienst.

Ook werden de aanwezigen die avond in de gelegenheid gesteld om onderwerpen aan te dragen. De ingediende onderwerpen waren zeer divers, al bleek dat de meerderheid van de verzoeken te wijzen op interesse naar het geloofsgoed van de kerk. Uitzonderingen hierop waren met name thema’s die al een paar keer behandeld waren, zoals bijvoorbeeld ‘relevantie van Joodse feesten voor christenen’ (al behandeld door Ds. Gerard Frenk en door Ds. Paul Daniëls).

Als predikant wil ik uiteraard mijn uiterste best doen om een ieder tegemoet te komen in de wensen, maar zal het niet haalbaar zijn om aan alle ingediende onderwerpen in deze ronde te behandelen. De beste manier om toch recht te doen aan het gros van de verzoeken, is om het geloofsgoed van de kerk, in willekeurige volgorde te behandelen.

Om die reden wordt de stof voor deze ronde van het Leerhuis “Wat Zevende-dags Adventisten geloven”. Leidraad bij de verwoordingen van de geloofspunten wordt de nieuwste editie van het gelijknamige boek, geschreven door Reinder Bruinsma.

Om te voorkomen dat het een wat ‘platte’ en steriele studievorm gaat aannemen, giet ik de wijze van presenteren door het filter van de ‘bijbelse theologie,’ waarbij stapsgewijze de bijbel, het ‘grote Bijbelverhaal’ wordt doorlopen. De serie studiemiddagen noem ik om die reden:

‘Van Eden naar het Nieuwe Jeruzalem’ – Het grote Bijbelverhaal door de lens van het geloofsgoed van Zevende-dags Adventisten.

Hieronder de voorgestelde data:

2016:

29 oktober – Studie 1:
‘God sticht zijn Koninkrijk’ (o.a. geloofspunten: 6. Schepping, 2. Drie-Eenheid, 20. sabbat, etc.)

19 november – Studie 2:
‘Rebellie in het Koninkrijk – de Zondeval’ (o.a. geloofspunten: 7. De natuur van de mens, 8. De grote strijd, etc.)

LET OP: in de maand december geen studiemiddag.

2017:

Za. 21 januari – Studie 3:
‘Een gekozen volk – God roept Israël’ (o.a. geloofspunten: 13. De ‘rest’ en haar zending, 18. De gave van profetie, 19. De wet van God, etc.)

18 februari – Studie 4:
‘De Koning komt’ (o.a. geloofspunten: 4. God, de Zoon, 9. Het leven, de dood en de opstanding van Jezus Christus, 22. Het gedrag van de christen, etc.)

18 maart – Studie 5:
‘Het Goede Nieuws over de Koning bevrijdt en verspreidt: de kerk’ (o.a. geloofspunten: 12. De kerk, 15. De doop, 17. Geestelijke gaven en bedieningen)

15 april – Studie 6:
‘De wederkomst van de Koning’ (o.a. geloofspunten: 25. De wederkomst van Christus, 26. Dood en opstanding, etc.)

20 mei – Studie 7:
‘God’s Koninkrijk hersteld: het nieuwe Jeruzalem’ (o.a. geloofspunten: 27. De periode van duizend jaar en het einde van de zonde, 28. De nieuwe aarde, etc.)

Gemeentedag 27 augustus 2016

Op 27 augustus 2016 zal de gebruikelijke jaarlijkse gemeentedag van de ZDA gemeente Amersfoort plaatsvinden in het Vormingscentrum op het landgoed “Oud Zandbergen” te Huis ter Heide.

Ontvangst om 9.45 met koffie en/of thee en/of fris

Thema van de dag: “De Kracht van Adventistische wortels”
Spreker tijdens het ochtendprogramma: Rob Doesburg.

Muziek wordt verzorgd door een groep die reeds eerder haar medewerking gaf.

Ook zullen die dag ook nog enkele mensen in het zonnetje worden gezet en als u vindt dat iemand in het zonnetje gezet moet worden, laat dat dan even weten aan de liturgiecommissie.

De kinderen zullen onder leiding van zr. M. Boehlé creatief worden beziggehouden

Lunch: in pot-luck vorm (zie laatste deel van dit bericht).

’s Middags gaat zr. A. Möbius met de volwassenen creatief aan de gang.

Neemt u ook maar uw wandelschoenen mee, want het belooft nog inspannend te worden.

De dag wordt om ca. 16.30 uur met een vesper door onze predikant afgesloten.

 

Pot-Luck: U wordt gevraagd om voor de lunch in pot-puck vorm wat te eten en te drinken (een pak sap) mee te nemen. Gezien de wortels van het Adventisme in de USA liggen, willen wij deze keer de dames en heren kooksters of kokers onder u uitdagen om een gerecht te maken op basis van de Amerikaanse keuken. U mag vast gaan googlen!
Zoals u gewend bent van het organisatiecomité, zal een “deskundige jury” uw gerechten beoordelen en met een winnares of winnaar komen en hem of haar wacht een presentje.

Nieuwsgierig geworden? Komt dan op 27 augustus 2016 naar deze gemeentedag.

Het vredesdiner

Esther Ocheng vraagt aandacht voor een initiatief voor een vredesdiner. Van haar ontvingen we daarover het volgende bericht:

HELP MEE MET HET VREDESDINER!!!

Afgelopen jaar heeft mijn kinderkoor Gospelkidz hard gewerkt aan de productie van het stuk ‘the peacemakers’. 15 en 16 april was de uitvoering met een groot projectkoor en een orkest.

We zongen bijvoorbeeld teksten van Martin Luther King: “I have a dream…”, van moeder Theresa: “Peace begins with a smile…”, en van Jezus: “Blessed are the peacemakers…”. Prachtige woorden van mensen die vredestichters zijn. De kinderen hadden t-shirts aan met ‘peace-maker’ (enkelvoud), omdat iedereen een vredestichter kan zijn.

Nu kan ik moeilijk een jaar lang bezig zijn met dit muziekstuk, de woorden van deze mensen telkens weer zingen en horen, en zelf dan geen initiatief nemen om iets te organiseren waardoor vrede weer een stapje dichterbij kan komen… Graag betrek ik daar meerdere mensen bij. Zo heb ik aan mijn leerlingen op school gevraagd wat georganiseerd zou kunnen worden. Zij kwamen met het idee van een vredesdiner. Nederlanders en vluchtelingen/asielzoekers gaan bij elkaar aan tafel en komen in gesprek over concrete ideeën voor het stichten van vrede, dichtbij en verder weg.

Ik heb gesproken met een aantal vluchtelingen die bij het concert aanwezig waren. Inmiddels heb ik met een van hen vriendschap gesloten, ze is al mee geweest op vakantie, en samen praten we over het organiseren van een talentenjacht in het azc… Wat er kan komen van een bezoekje!!!

Voor het organiseren van het vredesdiner is gebed, hulp (organisatie/meedenken) en geld nodig. Ik wil jullie gebeden vragen voor dit initiatief, dat veel mensen onderweg mee mogen gaan doen en ook Gods Geest hen in het proces zal raken. Daarnaast wil ik vragen of er mensen zijn die het leuk vinden om mee te denken of te helpen organiseren. Deze kunnen hun 06-nummer mailen naar mij (estherocheng@gmail.com) en dan word je toegevoegd aan de whats-app groep. Ook kun je ondersteuning geven door het kopen van ansichtkaarten van prachtige tekeningen die de kinderen van het koor voor Peacemakers hebben gemaakt. De kaarten zijn 1 euro per stuk, de serie van 3 kaarten kost 2 euro. Ik hoop op jullie steun!

Hartelijke groet,
Esther Ocheng

peacemakers02peacemakers01peacemakers03peacemakers04

 

speciale “kinder nevendienst”

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Iedere laatste sabbat van de maand is er een “kinder nevendienst” van 11:00 uur tot 12:00 uur. Deze dienst is bedoeld voor de kinderen van 0 t/m 12 jaar  ( basis school leeftijd ). Wij willen met de kinderen hieraan een eigen invulling geven om zo op een creatieve manier GOD’s woord te leren kennen. Ook iets voor uw kinderen?  Eenieder is welkom.

Doopdienst Sabbat 2 april

Sabbat (zaterdag) 2 april is er weer een doopdienst in de Marcuskerk te Leusden.

Mercy Omezy , Meredith de Jesus en Judith de Jesus hebben  gehoor gegeven aan de roep van Gods geest om zich te laten dopen.

Het zal een speciale dienst zijn die wordt gevierd met kerkleden , familie en vrienden.

De doophandeling zal worden verricht door Ds E. Karg.

De doopdienst begint om 9.30 uur (geen sabbatschool) in de Marcuskerk en na afloop (om ongeveer 11.30 uur) is gelegenheid tot feliciteren en met elkaar in gesprek te komen in de Dorpskerk. Daar zal dan ook gelegenheid zijn om een gezamenlijke maaltijd te gebruiken. Deze maaltijd wordt verzorgd door een aantal vrijwilligers uit de gemeente. U bent allen van harte uitgenodigd.