• beheerder@adventistenamersfoort.nl
  • secretaris@adventistenamersfoort.nl
  • Bank: NL 03 INGB 0007564414 t.n.v. ‘Kerkgenootschap der Zevendedags Adventisten Amersfoort’.

Activiteiten

30 september – Kindernevendienst
Tijdens de eredienst komen de kinderen in een bijzaal bij elkaar. Zij zullen een verhaal met een knutselwerkje behandelen.

14 oktober – Toogdag
Het adres is: Graafsebaan 133, Rosmalen.
Spreker: Dr. Paul Douglas, penningmeester van het Dagelijks Bestuur van de Generale Conferentie.

21 oktober – Potluck
Na de dienst zullen wij samen van de lunch genieten

28 oktober – Kindernevendienst
Tijdens de eredienst komen de kinderen in een bijzaal bij elkaar. Zij zullen een verhaal met een knutselwerkje behandelen.

4 t/m 11 november – Gebedsweek
Tijdens deze week behandelen we een thema en zullen er avonden verzorgd worden bij gemeenteleden om bij elkaar te komen.

11 november – Vrouwenmiddag
van 13:00-15:30 uur in de Marcuskerk
Wij zullen beginnen met een gezamelijke lunch, het middagprogramma wordt verzorgd door Jolanda Krikken.

18 november – Heilig Avondmaal
Tijdens de eredienst

18 november – Potluck
Na de dienst zullen wij samen van de lunch genieten

25 november – Kindernevendienst
Tijdens de eredienst komen de kinderen in een bijzaal bij elkaar. Zij zullen een verhaal met een knutselwerkje behandelen.

25 en 26 november – Vrouwencongres
Het thema van het Vrouwencongres op 25 & 26 november 2023 is Zelfleiderschap. Het congres zal plaatsvinden in Almere.

16 december – Potluck
Na de dienst zullen wij samen van de lunch genieten