Agenda

Sprekers tijdens de eredienst :

 30  maart 2019 –   Zr. I. Palm

6 april 2019 –   Br. J.L. Murk  ( eigen invulling )

13 april 2019 –   Br. M. Taal

20 april 2019 –   Ds. R. Bruinsma  ( Paasdienst en avondmaal )

27 april 2019 –   Ds. T. de Reus


Overige activiteiten:

  • 10 april gebedsbijeenkomst bij fam;  Kohler.  vanaf 20:00uur.
  • Sabbat 20 april is er een “Paasdienst en Heilig avondmaal”   Door de lengte van de dienst is er geen Sabbat les.  Inloop om 10:00 uur.  ERE-dienst om 10:30 uur.