Dienst ter nagedachtenis van de geboorte van Jezus

Op sabbat 22 december houden wij een speciale dienst “ter nagedachtenis van de geboorte van Jezus”. Vaak ook wel “kerstdienst” genoemd.

Omdat deze familiedienst anders verloopt dan gewoonlijk , is er GEEN bijbelstudie in groepen (“sabbatschool”) die gebruikelijk om 9.45 start.

De inloop voor deze speciale dienst is om 10:00uur.

Er staat dan al een kopje of thee e.d. klaar.

Tijdens de inloop is er de gelegenheid om een “zegen-groet” te schrijven aan uw broeder of zuster die wij wat minder in de kerk zien of afwezig zijn door ziekte.

Om 10:30 uur begint de speciale dienst waarbij verschillende “specials” door jeugd , kindersabbatschool en gemeenteleden worden gedaan.

Onze gastspreker is predikant  Ds. Jacob Engelgeer.

Na afloop is er een kleine “brood maaltijd”.

Wij hopen U allen te ontmoeten. Neemt ook vrienden en/of familie mee?

Dat wij gezamenlijk een gezegende dienst mogen hebben “ter nagedachtenis van de geboorte van Jezus”.

Kerkproeverij 2018

Op zaterdagmorgen (sabbat) 15 september is de Marcuskerk open voor bezoekers in het kader van de “Kerkproeverij 2018″.

Kerkproeverij is een initiatief vanuit de Raad van Kerken Nederland om een ieder de mogelijkheid te bieden om eens een kerkdienst te bezoeken.

Bent U benieuwd hoe het er bij ons (de gemeente van de Zevendedags Adventisten in Amersfoort) aan toegaat? Schroom dan niet om op sabbat 15 september onze kerkdienst te bezoeken.

Neem ook gerust iemand mee die ook op zoek is naar een antwoord op “levens vragen“.

Wij beginnen in de ochtend om 9:45 uur met de “sabbat school”. Dat zijn groepsgesprekken voor zowel volwassenen als ook voor kinderen in verschillende leeftijds categorieen.

De “eredienst” (waarin door middel van zang, gebed en een overdenking het Woord centraal staat) begint om 11:00 uur.

Wij hopen U te zien op Sabbat 15 september.

U kunt ook informatie via deze “link” bij de Raad van Kerken Nederland opzoeken.

Er is ook een “link” van de NCRV/E.O. over “Kerk Proeverij 2018”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mannen(mid)dag 12 mei 2018

Ga mee op ‘mannendag!’

Want niemand is een binnenmens

Kom je op sabbatmiddag 12 mei naar de ‘mannendag’ van de gemeente Amersfoort? Er is een leuk en ontspannen programma voor hen samengesteld.

Na de dienst lunchen we eerst samen (bij mooi weer gaan we picknicken). Daarna maken wij samen een meditatieve sabbatswandeling. Er is een mooie wandelroute voor ons uitgezet op de Leusderheide. We zullen in een rustig tempo ongeveer 5 kilometer lopen. We stoppen regelmatig om van de omgeving te genieten.

Het doel van de middag is in de eerste plaats om elkaar beter te leren kennen en zo de onderlinge banden te versterken. En uiteraard is er volop gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen over uiteenlopende zaken. Kortom: een ontspannen samenzijn voor mannen. Mis het niet! En uiteraard geldt: neem gerust een buurman, vriend of kennis mee.

Zet het vast in je agenda en geef je op bij Jan van Duinkerken.

Gemeentedag 2017

Sabbat 26 augustus vieren wij onze gemeentedag. Deze keer zal dat plaatsvinden op de dagcamping het Doornse Gat (nabij Doorn), een prachtige locatie op de Utrechtse heuvelrug. In de ochtend vieren we de eredienst in de openlucht en ’s middags is er keuze uit drie workshops (iets creatiefs, een meditatieve wandeling in de prachtige omgeving of een spel voor jong en oud). Het belooft dus een bijzondere gemeentedag te worden met voor elk wat wils.

We vragen jullie dan ook om deze datum alvast in jullie agenda te zetten.

Alles wat je moet weten:

 • Datum: sabbat 26 augustus
 • Locatie: Doornse Gat, Leersumsestraatweg te 3941 ML Doorn
 • Aanvang: 10.00 uur
 • Eredienst: 10.30 uur. Spreker: Klaas Man. Er is gezorgd voor mooie akoestische muzikale begeleiding.
 • Picknick: Na de eredienst willen we samen picknicken. We vragen iedereen zijn beste picknickgerecht mee te nemen en te zorgen voor drinken (thermoskannen thee en/of koffie). Er wordt een prijs uitgereikt voor het beste picknickgerecht.

Op de dagcamping is stromend water en er zijn toiletten aanwezig.

Maar let op: Er is geen stroom.

Verder willen wij iedereen vragen om klapstoelen en/of kleden mee te nemen om op te zitten tijdens de dienst en picknick.

Uiteraard rekenen wij op mooi weer. Mocht het echter toch slecht weer worden, dan wijken wij uit naar de Marcuskerk in Leusden. Als dit aan de orde is, dan laten wij jullie dit uiterlijk vrijdag 25 augustus weten door middel van een telefonische ronde en e-mail.

Wij zien jullie graag op sabbat 26 augustus. En uiteraard geldt: neem familie, vrienden en buren mee.

ADRA collecte 2017

Van 2 t/m 7 juli vindt de ADRA collecte in gemeente Leusden en Amersfoort plaats.  Dit jaar is gekozen deze collecte te laten plaatsvinden in de vorm van een digitale collectebus. Iedereen kan zo’n collectebus aanmaken en de link naar die collectebus doorsturen via digitale media (email, Facebook, WhatsApp, …) aan vrienden, buren, collega’s en andere bekenden.

Meer informatie hierover is te vinden op de website van ADRA Nederland

Bijbelstudies voor de tieners in de periode 2016-2017

TIENER BIJBELSTUDIE
iedere laatste woensdag van de maand, vanaf 19:30 (tenzij anders gecommuniceerd)

Ook in deze periode hebben wij een Bijbelstudie voor onze leiders van morgen, verzorgt door de predikant. Nieuw dit jaar is het Bijbelstudie boekje voor tieners dat gebruikt gaat worden bij de sessie’s. De tieners worden over dit lesboekje mondeling geïnformeerd. Daarnaast zal er iedere sessie ruimte zijn voor vraag en antwoord waarin de tieners alles over het geloof (in de breedste zin) mogen vragen. Hierdoor is er naast het onderwerp van de avond ook ruimte voor de tieners om antwoorden te krijgen op vragen waar ze misschien al lang mee rondgelopen.

Hieronder de voorgestelde data voor deze bijeenkomsten in de Marcuskerk:

2016:

Woensdag 26 oktober en 30 november vanaf 19:30 uur.

LET OP: in de maand december geen Bijbelstudie.

2017:

Woensdag 25 januari, 15 februari, 29 maart, 19 april en 24 mei vanaf 19:30 uur
(Dit is tevens laatste Bijbelstudie avond voor deze periode)

Uitzonderingen

I.v.m. (school) vakanties andere data voor Bijbelstudies:

Wo. 15-02, i.v.m. voorjaarsvakantie op 22-02
Wo. 19-04, i.v.m. meivakantie op 26-04
Wo. 24-05, i.v.m. pinkstervakantie op 31-05

Leerhuis in de periode 2016-2017

LEERHUIS 3.0
studiemiddag iedere 3e sabbat van de maand, vanaf 14:00 tot uiterlijk 16:00 uur (tenzij anders gecommuniceerd)

Op de huishoudelijke vergadering van 16 maart 2016 is voorgesteld om de ‘leerhuis’ studiemomenten 1x per maand op een sabbatmiddag te organiseren, al dan niet in combinatie met een bescheiden potluck aan het einde van de eredienst.

Ook werden de aanwezigen die avond in de gelegenheid gesteld om onderwerpen aan te dragen. De ingediende onderwerpen waren zeer divers, al bleek dat de meerderheid van de verzoeken te wijzen op interesse naar het geloofsgoed van de kerk. Uitzonderingen hierop waren met name thema’s die al een paar keer behandeld waren, zoals bijvoorbeeld ‘relevantie van Joodse feesten voor christenen’ (al behandeld door Ds. Gerard Frenk en door Ds. Paul Daniëls).

Als predikant wil ik uiteraard mijn uiterste best doen om een ieder tegemoet te komen in de wensen, maar zal het niet haalbaar zijn om aan alle ingediende onderwerpen in deze ronde te behandelen. De beste manier om toch recht te doen aan het gros van de verzoeken, is om het geloofsgoed van de kerk, in willekeurige volgorde te behandelen.

Om die reden wordt de stof voor deze ronde van het Leerhuis “Wat Zevende-dags Adventisten geloven”. Leidraad bij de verwoordingen van de geloofspunten wordt de nieuwste editie van het gelijknamige boek, geschreven door Reinder Bruinsma.

Om te voorkomen dat het een wat ‘platte’ en steriele studievorm gaat aannemen, giet ik de wijze van presenteren door het filter van de ‘bijbelse theologie,’ waarbij stapsgewijze de bijbel, het ‘grote Bijbelverhaal’ wordt doorlopen. De serie studiemiddagen noem ik om die reden:

‘Van Eden naar het Nieuwe Jeruzalem’ – Het grote Bijbelverhaal door de lens van het geloofsgoed van Zevende-dags Adventisten.

Hieronder de voorgestelde data:

2016:

29 oktober – Studie 1:
‘God sticht zijn Koninkrijk’ (o.a. geloofspunten: 6. Schepping, 2. Drie-Eenheid, 20. sabbat, etc.)

19 november – Studie 2:
‘Rebellie in het Koninkrijk – de Zondeval’ (o.a. geloofspunten: 7. De natuur van de mens, 8. De grote strijd, etc.)

LET OP: in de maand december geen studiemiddag.

2017:

Za. 21 januari – Studie 3:
‘Een gekozen volk – God roept Israël’ (o.a. geloofspunten: 13. De ‘rest’ en haar zending, 18. De gave van profetie, 19. De wet van God, etc.)

18 februari – Studie 4:
‘De Koning komt’ (o.a. geloofspunten: 4. God, de Zoon, 9. Het leven, de dood en de opstanding van Jezus Christus, 22. Het gedrag van de christen, etc.)

18 maart – Studie 5:
‘Het Goede Nieuws over de Koning bevrijdt en verspreidt: de kerk’ (o.a. geloofspunten: 12. De kerk, 15. De doop, 17. Geestelijke gaven en bedieningen)

15 april – Studie 6:
‘De wederkomst van de Koning’ (o.a. geloofspunten: 25. De wederkomst van Christus, 26. Dood en opstanding, etc.)

20 mei – Studie 7:
‘God’s Koninkrijk hersteld: het nieuwe Jeruzalem’ (o.a. geloofspunten: 27. De periode van duizend jaar en het einde van de zonde, 28. De nieuwe aarde, etc.)

Gemeentedag 27 augustus 2016

Op 27 augustus 2016 zal de gebruikelijke jaarlijkse gemeentedag van de ZDA gemeente Amersfoort plaatsvinden in het Vormingscentrum op het landgoed “Oud Zandbergen” te Huis ter Heide.

Ontvangst om 9.45 met koffie en/of thee en/of fris

Thema van de dag: “De Kracht van Adventistische wortels”
Spreker tijdens het ochtendprogramma: Rob Doesburg.

Muziek wordt verzorgd door een groep die reeds eerder haar medewerking gaf.

Ook zullen die dag ook nog enkele mensen in het zonnetje worden gezet en als u vindt dat iemand in het zonnetje gezet moet worden, laat dat dan even weten aan de liturgiecommissie.

De kinderen zullen onder leiding van zr. M. Boehlé creatief worden beziggehouden

Lunch: in pot-luck vorm (zie laatste deel van dit bericht).

’s Middags gaat zr. A. Möbius met de volwassenen creatief aan de gang.

Neemt u ook maar uw wandelschoenen mee, want het belooft nog inspannend te worden.

De dag wordt om ca. 16.30 uur met een vesper door onze predikant afgesloten.

 

Pot-Luck: U wordt gevraagd om voor de lunch in pot-puck vorm wat te eten en te drinken (een pak sap) mee te nemen. Gezien de wortels van het Adventisme in de USA liggen, willen wij deze keer de dames en heren kooksters of kokers onder u uitdagen om een gerecht te maken op basis van de Amerikaanse keuken. U mag vast gaan googlen!
Zoals u gewend bent van het organisatiecomité, zal een “deskundige jury” uw gerechten beoordelen en met een winnares of winnaar komen en hem of haar wacht een presentje.

Nieuwsgierig geworden? Komt dan op 27 augustus 2016 naar deze gemeentedag.

Het vredesdiner

Esther Ocheng vraagt aandacht voor een initiatief voor een vredesdiner. Van haar ontvingen we daarover het volgende bericht:

HELP MEE MET HET VREDESDINER!!!

Afgelopen jaar heeft mijn kinderkoor Gospelkidz hard gewerkt aan de productie van het stuk ‘the peacemakers’. 15 en 16 april was de uitvoering met een groot projectkoor en een orkest.

We zongen bijvoorbeeld teksten van Martin Luther King: “I have a dream…”, van moeder Theresa: “Peace begins with a smile…”, en van Jezus: “Blessed are the peacemakers…”. Prachtige woorden van mensen die vredestichters zijn. De kinderen hadden t-shirts aan met ‘peace-maker’ (enkelvoud), omdat iedereen een vredestichter kan zijn.

Nu kan ik moeilijk een jaar lang bezig zijn met dit muziekstuk, de woorden van deze mensen telkens weer zingen en horen, en zelf dan geen initiatief nemen om iets te organiseren waardoor vrede weer een stapje dichterbij kan komen… Graag betrek ik daar meerdere mensen bij. Zo heb ik aan mijn leerlingen op school gevraagd wat georganiseerd zou kunnen worden. Zij kwamen met het idee van een vredesdiner. Nederlanders en vluchtelingen/asielzoekers gaan bij elkaar aan tafel en komen in gesprek over concrete ideeën voor het stichten van vrede, dichtbij en verder weg.

Ik heb gesproken met een aantal vluchtelingen die bij het concert aanwezig waren. Inmiddels heb ik met een van hen vriendschap gesloten, ze is al mee geweest op vakantie, en samen praten we over het organiseren van een talentenjacht in het azc… Wat er kan komen van een bezoekje!!!

Voor het organiseren van het vredesdiner is gebed, hulp (organisatie/meedenken) en geld nodig. Ik wil jullie gebeden vragen voor dit initiatief, dat veel mensen onderweg mee mogen gaan doen en ook Gods Geest hen in het proces zal raken. Daarnaast wil ik vragen of er mensen zijn die het leuk vinden om mee te denken of te helpen organiseren. Deze kunnen hun 06-nummer mailen naar mij (estherocheng@gmail.com) en dan word je toegevoegd aan de whats-app groep. Ook kun je ondersteuning geven door het kopen van ansichtkaarten van prachtige tekeningen die de kinderen van het koor voor Peacemakers hebben gemaakt. De kaarten zijn 1 euro per stuk, de serie van 3 kaarten kost 2 euro. Ik hoop op jullie steun!

Hartelijke groet,
Esther Ocheng

peacemakers02peacemakers01peacemakers03peacemakers04

 

speciale “kinder nevendienst”

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Iedere laatste sabbat van de maand is er een “kinder nevendienst” van 11:00 uur tot 12:00 uur. Deze dienst is bedoeld voor de kinderen van 0 t/m 12 jaar  ( basis school leeftijd ). Wij willen met de kinderen hieraan een eigen invulling geven om zo op een creatieve manier GOD’s woord te leren kennen. Ook iets voor uw kinderen?  Eenieder is welkom.

Doopdienst Sabbat 2 april

Sabbat (zaterdag) 2 april is er weer een doopdienst in de Marcuskerk te Leusden.

Mercy Omezy , Meredith de Jesus en Judith de Jesus hebben  gehoor gegeven aan de roep van Gods geest om zich te laten dopen.

Het zal een speciale dienst zijn die wordt gevierd met kerkleden , familie en vrienden.

De doophandeling zal worden verricht door Ds E. Karg.

De doopdienst begint om 9.30 uur (geen sabbatschool) in de Marcuskerk en na afloop (om ongeveer 11.30 uur) is gelegenheid tot feliciteren en met elkaar in gesprek te komen in de Dorpskerk. Daar zal dan ook gelegenheid zijn om een gezamenlijke maaltijd te gebruiken. Deze maaltijd wordt verzorgd door een aantal vrijwilligers uit de gemeente. U bent allen van harte uitgenodigd.

Landelijke trainingsdag 3 april

Op 3 april 2016 wordt een landelijke trainingsdag gehouden onder het motto “Investeren in je geloof”.
Deze dag is bedoeld voor alle secretarissen, penningmeesters, ouderlingen, diakenen, jeugdleiders, sabbatschool- en gesprekleiders en sprekers.
De trainingsdag is een spirituele dag vol workshops en (ronde tafel)gesprekken om hen in hun taak of functie te versterken.

Meer informatie en opgave via de website van de Nederlandse Unie. klik hier.
Aanmelden kan nog t/m 14 maart.

Global Youth Day

Op 19 maart 2016 is er weer de Global Youth Day.    Deze dag is special voor de “jeugd” om zich dienstbaar op te stellen naar anderen.

Wij , van de ZDA Amersfoort , nemen ook deel aan deze dag.  Wil jij ook meedoen ?   Geef je op bij Jan v Duinkerken  06-53173694 , mail;  jvduinkerken@ibkgroep.nl

Voor meer info over deze dag “Global Youth Day 2016

Speciale ERE-dienst op 2e kerstdag

Op Sabbat 26 december (2e kerstdag)  houden wij in de Marcuskerk te Leusden een speciale ERE-dienst.

U bent allen van harte welkom vanaf 10.00 uur. Dan staat de koffie en/of thee voor u klaar.
Om 10.30 uur is de kerstzangdienst (zie ook foto’s vorig jaar) waarbij we met elkaar kerstliederen zullen zingen onder
begeleiding van ons combo.
Om 11.00 uur begint de ERE-dienst. Het belooft een mooie dienst te worden met verschillende special items (zie foto vorig jaar), waaronder ons eigen kerkkoor!

U bent van harte welkom, ook samen met uw familie en vrienden.

Gebedsweek 2015

De gebedsweek 2015 zal plaatsvinden van 7 tot 14 november.
Op de pagina “Agenda” zijn de bijeenkomsten gedurende de week weergegeven. De Nederlandse Unie van de kerk van de Zevende-dags Adventisten heeft hierover een brief aan de gemeenten toegestuurd.

Adventist Academy

Zo’n twintig mensen namen tijdens de Summer School 2014 deel aan de cursus Daniël met een knipoog naar Openbaring. De eerste zes hoofdstukken werden zorgvuldig gelezen, toegelicht en geduid.

Wat bleek? Deze hoofdstukken vormen de sleutel om Openbaring 14:6 – 12 te ontcijferen, waarin drie engelen een drievoudige boodschap aan de Romeinse wereld vormen. Op grond van de voorkennis uit Daniël 1 – 6, was dit gedeelte van Openbaring ineens kinderspel.

Voor iedereen 

De Summer School-cursus beviel zo goed, dat de deelnemers om een vervolg vroegen. Tijdens het studieweekend van 6 – 8 november is daar de kans voor. Voor mensen die willen instappen herhaalt prof. dr. Van Moere de verkregen inzichten en gaat daarna verder met het behandelen van Daniël hoofdstuk 7 – 9. De relatie tussen Daniël en Openbaring wordt dan verder uitgediept.

Programma 

De inloop van de Adventist Academy is op vrijdag 6 november om 18.30 uur. Het programma eindigt op zondag om 14.00 uur. De workshops worden gehouden in de ‘Wasserij’ op landgoed Oud Zandbergen.

De prijzen per persoon zijn:

 • € 100 voor deelname inclusief maatlijden, exclusief overnachtingen
 • € 200 voor deelname inclusief maaltijden, overnachting in een tweepersoonskamer in het Vormingscentrum (let op: kamer wordt gedeeld, bedlinnen inbegrepen)
 • € 250 voor deelname inclusief maaltijden en overnachting in een luxe hotel (let op: kamer wordt gedeeld)

Aanmelden 

De cursus gaat door als er minstens vijf aanmeldingen zijn. De beschikbare plaatsen zijn beperkt, dus meld je zo snel mogelijk aan via de website van de Nederlandse Unie.

Landelijk onderzoek

Het is de bedoeling dat op sabbat 3 oktober 2015 in alle Adventgemeenten in Nederland een enquêteformulier wordt ingevuld. Er zijn drie redenen waarom het van groot belang is om deel te nemen aan het onderzoek.

1. De onderzoeksresultaten geven het Landelijk Kantoor enorm veel gegevens voor het maken van landelijk beleid, dat er op gericht is om de lokale gemeenten zo goed mogelijk te ondersteunen.

2. Wanneer daar aanleiding toe is, dan kan er vanuit het Landelijk Kantoor proactief hulp geboden worden aan gemeenten om de kans op groei te vergroten (bijvoorbeeld met behulp van een revitalisatietraject).

3. Elk gemeentebestuur ontvangt een overzicht van de resultaten van de lokale gemeente. Hiermee krijgt u als bestuur zeer nuttig inzicht voor het bepalen van de visie en missie, om groei van de gemeente te stimuleren. Op verzoek zijn de leden van de onderzoekscommissie bereid tot het toelichten van de resultaten aan het gemeentebestuur of in de gemeente.

Verdere uitleg over de enquete kan worden gevonden in de brief van J. den Hollander en de video clip over dit onderwerp.

Omdat op 3 oktober in de gemeente Amersfoort slechts beperkte tijd beschikbaar is, kan de enquete ook op een ander tijdstip worden ingevuld. Als laatste mogelijkheid is dat op sabbat 31 oktober. Ook is invullen on-line mogelijk.

 

Doopdienst op 17 oktober 2015 (met foto’s)

Op 17 oktober 2015 zal opnieuw een doopfeest in onze gemeente plaatsvinden. Yvette Nyiramasengesho, Sofia Luigjes en Erica Lutz hebben te kennen gegeven te willen worden gedoopt. De doop zal plaatsvinden tijdens de eredienst die morgen. We zien uit naar een fijne dienst.

Foto’s van deze dienst zijn te bekijken , door aan te klikken op “foto’s”.

Er zijn nog meer “foto’s” te bekijken.

Openingskamp 2015

Op het openingskamp (van 11 to 13 september) gaan we stilstaan bij de invloed die wij als mensen en vooral als christenen hebben op het milieu!

Programma 

Het thema is Global Warning en dus zijn we op dit kamp zo groen mogelijk. Simpel, ecologisch en economisch zijn de sleutelwoorden. Op het kamp zie je oude vrienden weer en kun je nieuwe vrienden maken. Er is zeker ook genoeg tijd om te relaxen en andere jongeren te leren kennen.

Onze spreker is ds. Tim Gillespie. Tot voor kort werkte hij aan de adventische universiteit en ziekenhuis Loma Linda. Hij reist de wereld rond om te spreken voor jongeren, heeft een goed gevoel voor humor en weet iedereen te boeien.

Op sabbatmorgen (zaterdagmorgen) staat een doop gepland. We gaan er weer een feest van maken! Zondag wordt een leuke, intensieve en sportieve dag: we spelen The Garbage Games. In dit post-apocalyptische spel strijden de verschillende groepen in een aantal taken die noodzakelijk zijn om te voorkomen dat de wereld vergaat en om goed te overleven. Kleed jij je ook op gepaste wijze? Denk aan oude en kapotte, gerecyclede of geüpcyclede kleding.

Amelie & Jochem gaan trouwen

Op donderdag 1 oktober hebben zij om 14.30 uur elkaar het JA-woord gegeven in de Marcuskerk te Leusden.

Wij wensen hen beide heel veel geluk en een gezegend huwelijk toe.

20151001_150933-1

Gemeentedag 22 augustus 2015 (nu inclusief foto’s)

Op 22 augustus 2015 vindt de “jaarlijkse” gemeentedag van de ZDA gemeente Amersfoort plaats in het Vormingscentrum op het landgoed Oud Zandbergen. (Foto’s gemaakt tijdens deze dag.)

Op die dag is er geen bijeenkomst in Amersfoort.

Het programma voor die dag is als volgt:

Vanaf 10 uur bent u van harte welkom voor een kopje koffie of thee.

Om half 11 begint de zangdienst en om 11 uur de eredienst onder leiding van onze eigen predikant Enrico Karg.

Na dienst is er “Bring and share” (ook wel potluk genoemd), deze keer willen we u vragen om een kip gerecht klaar te maken, dit zal worden beoordeeld door een heuse jury.

Wilt u ook een pak sap meenemen?

In de middag is er een programma voor de volwassenen; “Love to write” dit wordt verzorgd door Wilma Poolen.

De tieners en de kinderen hebben hun eigen creatieve programma.

Familie en vrienden, vriendjes en vriendinnetjes zijn ook van harte welkom! Leuk om juist hen mee te vragen op deze speciale dag!

We sluiten de dag rond 4 uur af met elkaar.

 

Het kerstproject 2022

Annelies Lutz
Ook dit jaar hebben wij weer een Kerstproject mogen doen. Fijn dat er zoveel gedoneerd is om dit mogelijk te maken. Achter de schermen is er ook aan dit project gewerkt. Anujoyce en Karin W. hebben een mooi pakket samengesteld bij de Lidl. Anujoyce, Erica en Annelies hebben kaarten gemaakt om in de pakketten te doen. Olivia heeft in die tijd mooie kaarten gemaakt voor haar familie in India. De kinderen van de kindersabbatschool zijn heel druk geweest met het versieren van waxinelichtjes en hebben deze vervolgens mooi ingepakt. Elk pakket kreeg zo’n mooi pakketje met lichtjes.

De boodschappen zijn besteld bij de Lidl. Daar is alles voor ons verzameld en op twee pallets klaargezet. Ik kwam er achter dat er 6 flessen wasmiddel niet berekend waren. Deze stonden niet op de kassabon. Toen ik terug ging naar de Lidl om deze alsnog te betalen was dit het antwoord: “Nadat jullie je lijst hebben ingeleverd zijn er een aantal artikelen duurder geworden. Ik weet dat het voor jullie een puzzel is om het pakket binnen het budget te houden, dus dat vond ik rottig voor jullie. Daarom heb ik besloten om die flessen niet aan te slaan.” Toen ik vroeg of dat voor hun geen probleem was, zei hij: “nee hoor, dit doe ik gewoon zelf. Jullie hebben een mooi project.” Hoe bijzonder is dit……🙏🏻

Ijeoma, Paul W. en Paul L. hebben alles opgehaald op vrijdagmiddag zodat het sabbatmorgen in de Markuskerk neergezet kon worden om te worden ingepakt. Het was echt heel veel! We hadden 30 pakketten voor dit project, maar ook nog 12 pakketten voor eigen gemeenteleden, die door de diaconie zijn uitgedeeld. 

Na een heerlijke potluck is op sabbatmiddag werd alles in gepakt. Het was gezellig om dit zo met elkaar te doen. Daarna zijn de pakketten rondgebracht door Anujoyce en Robin, Esther en Richard, Christien en Jeroen, Ijeoma, Judith, Martina, Karin en Marco, Paul en Karin, Paul en Annelies, Rob, Youri en Lisa.

Zoals u ziet is het een project dat gedragen wordt door de hele gemeente. Mocht ik iemand vergeten zijn, dan bij voorbaat mijn excuses. 

De pakketten zijn ook dit jaar weer met veel enthousiasme ontvangen. Hieronder een aantal reacties die Annelies via Messenger kreeg nadat de pakketten waren rondgebracht. 

 • Wauw wat een super mooi pakket hebben wij gekregen ❤️🥰!! Nogmaals enorm bedankt ❤️
 • Ontzettend bedankt ben met alles blij maar het wasmiddel is echt een uitkomst. Super bedankt.
 • Hoi Annelies ik wil jullie hartelijk bedanken voor de prachtige boodschappen mijn dank is groot 🍀hele fijne kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar super bedankt groet Petra 😍😍
 • Heel erg bedankt wij zijn er ontzettend blij mee!

Hieronder nog wat foto’s

De pakketten blijken tassen te zijn.
Veel handen maken licht werk.
De door de kinderen gemaakte envelop met kaarsjes

Benefiet concerten voor omgekomen arbeiders

De stadions voor het WK in Qatar zijn gebouwd door arbeiders die uitgebuit zijn. Veel arbeiders zijn omgekomen door de erbarmelijke werkomstandigheden. Hun families blijven achter met restschulden.

Uit protest tegen deze misstanden hebben veel Nederlanders besloten niet naar de uitzendingen van het WK te kijken. Dat is een krachtig signaal. Nóg krachtiger is het om mee te doen aan een positieve actie ten bate van de families van omgekomen arbeiders.

Tijdens de wedstrijden van het Nederlands elftal worden drie benefietconcerten georganiseerd in het Brandpunt (Laan naar Emiclaer 101, 3823 EG Amersfoort) waarvan de opbrengst ten goede komt aan de nabestaanden van de slachtoffers. Er is muziek, maar je kunt ook luisteren naar verhalen van mensen die zelf te maken hebben gehad met onrecht. Zo komt de initiatiefnemer van een crowdfunding voor boer Gaziur (uit het vijfluik in Trouw) spreken, maar ook iemand die zelf in het Midden-Oosten heeft gewerkt.

De concerten vinden plaats op

21 november 17.00 uur
25 november 17.00 uur
29 november 16.00 uur

Kom luisteren en doneer jouw bijdrage. Maar misschien wil je ook iets doen. Helpende handen en goede ideëen om van deze concerten een succes te maken zijn welkom!

Neem daarvoor contact op met Esther Ocheng-Grünbauer, estherocheng@gmail.com

Wat je in elk geval kunt doen: deel dit bericht met zoveel mogelijk mensen

Geen diensten in augustus

In de maand augustus 2020 zullen helaas geen diensten plaatsvinden. Naar verwachting vindt de eerste dienst weer plaats op sabbat 5 september.

Herstart eredienst op 4 juli 2020

Het bestuur van onze ZDA gemeente Amersfoort stelt voor om op sabbat 4 juli weer bij elkaar te komen om samen een dienst te houden in de Marcuskerk. U bent dan van harte welkom. Deze dienst zal als gevolg van corona wel anders zijn:

•    De dienst zal alleen bestaan uit de eredienst, dus geen (kinder)sabbatschool;
•    De deur is vanaf 10:30 uur open en dienst begint om 10:45 uur;
•    Tijdens de dienst is de voordeur dicht. Zorg er dus voor dat u vóór 10:45 uur aanwezig bent;
•    Bij de ingang wordt u ontvangen door de gastvrouw en de zaaldiaken die u de nodige instructies zal geven. Zij leggen ook vast wie aanwezig waren. Dat is nodig om later te kunnen nagaan of besmetting heeft plaatsgevonden;
•    In de zaal is door middel van stickers op de stoelen aangegeven waar wel en waar niet mag worden plaatsgenomen;
•    Van de garderobe kan geen gebruik worden gemaakt;
•    Tijdens de dienst wordt niet gezongen. Wel zijn er muzikale intermezzo’s;
•    Tijdens de dienst wordt ook geen collecte opgehaald. U kunt na afloop van de dienst geven via Givt of door uw gift over te maken op de bankrekening van de kerk (NL03INGB0007564414 t.n.v. Kerkgenootschap der ZDA Amersfoort o.v.v. gemeentekas);
•    In de hal van de kerk zijn desinfectiemiddelen beschikbaar; 
•    Na afloop wordt geen koffie of thee geserveerd en wordt u verzocht de kerk zo snel mogelijk te verlaten. Vergeet echter niet uw nieuwe sabbatschoolboekje mee te nemen. Dat ligt klaar bij de uitgang.

Aan het einde van de dienst zal ook met elkaar overlegd worden of we zo door kunnen gaan. Is het haalbaar om de diensten op deze wijze voort te zetten tijdens de zomermaanden of moeten we stoppen en op 5 september weer starten. Dat hangt onder meer af van de beschikbaarheid van personen die mee willen helpen tijdens de diensten.
De volgende taken moeten worden uitgevoerd:
•    Ontvangst en begeleiding;
•    Opruimen na afloop;
•    Schoonmaken en desinfecteren van de toilet voor en na de dienst;
•    Leiding van de eredienst en begeleiding van de spreker.

Misschien kunt u alvast nadenken waar u aan mee kunt helpen en op welke data u beschikbaar bent. Dit wordt namelijk deze Sabbatmorgen gelijk ingeroosterd.

Verder willen wij u vragen om zo min mogelijk gebruik te maken van de toilet. Tijdens de dienst is gebruik van de toilet niet mogelijk! Hopelijk mogen we u begroeten op Sabbat 4 juli a.s.!

Pasen 2020

Pasen 2020. Het is dit jaar niet zoals wij het Paasfeest gebruikelijk vieren. Er is geen kerkdienst mogelijk, als gevolg van het Corona virus. Helaas.
Om toch stil te staan bij wat er in tijdens die eerste pasen is gebeurd, hierbij een lied daarover. Het is een ommekeer in deze wereld.

Geen dienst op sabbat 14 maart

In verband met het Coronavirus is de dienst op sabbat 14 maart afgelast. Op deze website volgt nog informatie over de diensten tijdens de komende sabbatten.