Kerkproeverij 2019

Op 28 september vindt de “Kerkproeverij 2019” plaats. De kerkdeuren staan die dag nog meer dan anders voor iedereen open. Maak van de gelegenheid gebruik om eens een kerkdienst in onze gemeente van dichtbij mee te maken.

Op zaterdagmorgen (sabbat) 28 september is de Marcuskerk in Leusden open voor bezoekers in het kader van de “Kerkproeverij-2019″.

Kerkproeverij is een initiatief van de Raad van Kerken Nederland om een ieder de mogelijkheid te bieden om eens een kerkdienst te bezoeken.

Bent u benieuwd hoe het er bij ons (de gemeente van de Zevendedags Adventisten in Amersfoort) aan toegaat? Schroom dan niet om op sabbat 28 september onze kerkdienst te bezoeken.

Neem ook gerust iemand mee die ook op zoek is naar een antwoord op levensvragen.

Wij beginnen in de ochtend om 9:45 uur met de “sabbatschool”. Dat zijn groepsgesprekken voor zowel volwassenen als ook voor kinderen in verschillende leeftijds categorieen.

De eredienst (waarin door middel van zang, gebed en een overdenking het Woord centraal staat) begint om 11:00 uur.

Wij hopen u te zien op sabbat 28 september.

U kunt ook informatie via deze “link” bij de Raad van Kerken Nederland opzoeken.

Mannen(mid)dag 12 mei 2018

Ga mee op ‘mannendag!’

Want niemand is een binnenmens

Kom je op sabbatmiddag 12 mei naar de ‘mannendag’ van de gemeente Amersfoort? Er is een leuk en ontspannen programma voor hen samengesteld.

Na de dienst lunchen we eerst samen (bij mooi weer gaan we picknicken). Daarna maken wij samen een meditatieve sabbatswandeling. Er is een mooie wandelroute voor ons uitgezet op de Leusderheide. We zullen in een rustig tempo ongeveer 5 kilometer lopen. We stoppen regelmatig om van de omgeving te genieten.

Het doel van de middag is in de eerste plaats om elkaar beter te leren kennen en zo de onderlinge banden te versterken. En uiteraard is er volop gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen over uiteenlopende zaken. Kortom: een ontspannen samenzijn voor mannen. Mis het niet! En uiteraard geldt: neem gerust een buurman, vriend of kennis mee.

Zet het vast in je agenda en geef je op bij Jan van Duinkerken.

Gemeentedag 2017

Sabbat 26 augustus vieren wij onze gemeentedag. Deze keer zal dat plaatsvinden op de dagcamping het Doornse Gat (nabij Doorn), een prachtige locatie op de Utrechtse heuvelrug. In de ochtend vieren we de eredienst in de openlucht en ’s middags is er keuze uit drie workshops (iets creatiefs, een meditatieve wandeling in de prachtige omgeving of een spel voor jong en oud). Het belooft dus een bijzondere gemeentedag te worden met voor elk wat wils.

We vragen jullie dan ook om deze datum alvast in jullie agenda te zetten.

Alles wat je moet weten:

  • Datum: sabbat 26 augustus
  • Locatie: Doornse Gat, Leersumsestraatweg te 3941 ML Doorn
  • Aanvang: 10.00 uur
  • Eredienst: 10.30 uur. Spreker: Klaas Man. Er is gezorgd voor mooie akoestische muzikale begeleiding.
  • Picknick: Na de eredienst willen we samen picknicken. We vragen iedereen zijn beste picknickgerecht mee te nemen en te zorgen voor drinken (thermoskannen thee en/of koffie). Er wordt een prijs uitgereikt voor het beste picknickgerecht.

Op de dagcamping is stromend water en er zijn toiletten aanwezig.

Maar let op: Er is geen stroom.

Verder willen wij iedereen vragen om klapstoelen en/of kleden mee te nemen om op te zitten tijdens de dienst en picknick.

Uiteraard rekenen wij op mooi weer. Mocht het echter toch slecht weer worden, dan wijken wij uit naar de Marcuskerk in Leusden. Als dit aan de orde is, dan laten wij jullie dit uiterlijk vrijdag 25 augustus weten door middel van een telefonische ronde en e-mail.

Wij zien jullie graag op sabbat 26 augustus. En uiteraard geldt: neem familie, vrienden en buren mee.

Bijbelstudies voor de tieners in de periode 2016-2017

TIENER BIJBELSTUDIE
iedere laatste woensdag van de maand, vanaf 19:30 (tenzij anders gecommuniceerd)

Ook in deze periode hebben wij een Bijbelstudie voor onze leiders van morgen, verzorgt door de predikant. Nieuw dit jaar is het Bijbelstudie boekje voor tieners dat gebruikt gaat worden bij de sessie’s. De tieners worden over dit lesboekje mondeling geïnformeerd. Daarnaast zal er iedere sessie ruimte zijn voor vraag en antwoord waarin de tieners alles over het geloof (in de breedste zin) mogen vragen. Hierdoor is er naast het onderwerp van de avond ook ruimte voor de tieners om antwoorden te krijgen op vragen waar ze misschien al lang mee rondgelopen.

Hieronder de voorgestelde data voor deze bijeenkomsten in de Marcuskerk:

2016:

Woensdag 26 oktober en 30 november vanaf 19:30 uur.

LET OP: in de maand december geen Bijbelstudie.

2017:

Woensdag 25 januari, 15 februari, 29 maart, 19 april en 24 mei vanaf 19:30 uur
(Dit is tevens laatste Bijbelstudie avond voor deze periode)

Uitzonderingen

I.v.m. (school) vakanties andere data voor Bijbelstudies:

Wo. 15-02, i.v.m. voorjaarsvakantie op 22-02
Wo. 19-04, i.v.m. meivakantie op 26-04
Wo. 24-05, i.v.m. pinkstervakantie op 31-05

Leerhuis in de periode 2016-2017

LEERHUIS 3.0
studiemiddag iedere 3e sabbat van de maand, vanaf 14:00 tot uiterlijk 16:00 uur (tenzij anders gecommuniceerd)

Op de huishoudelijke vergadering van 16 maart 2016 is voorgesteld om de ‘leerhuis’ studiemomenten 1x per maand op een sabbatmiddag te organiseren, al dan niet in combinatie met een bescheiden potluck aan het einde van de eredienst.

Ook werden de aanwezigen die avond in de gelegenheid gesteld om onderwerpen aan te dragen. De ingediende onderwerpen waren zeer divers, al bleek dat de meerderheid van de verzoeken te wijzen op interesse naar het geloofsgoed van de kerk. Uitzonderingen hierop waren met name thema’s die al een paar keer behandeld waren, zoals bijvoorbeeld ‘relevantie van Joodse feesten voor christenen’ (al behandeld door Ds. Gerard Frenk en door Ds. Paul Daniëls).

Als predikant wil ik uiteraard mijn uiterste best doen om een ieder tegemoet te komen in de wensen, maar zal het niet haalbaar zijn om aan alle ingediende onderwerpen in deze ronde te behandelen. De beste manier om toch recht te doen aan het gros van de verzoeken, is om het geloofsgoed van de kerk, in willekeurige volgorde te behandelen.

Om die reden wordt de stof voor deze ronde van het Leerhuis “Wat Zevende-dags Adventisten geloven”. Leidraad bij de verwoordingen van de geloofspunten wordt de nieuwste editie van het gelijknamige boek, geschreven door Reinder Bruinsma.

Om te voorkomen dat het een wat ‘platte’ en steriele studievorm gaat aannemen, giet ik de wijze van presenteren door het filter van de ‘bijbelse theologie,’ waarbij stapsgewijze de bijbel, het ‘grote Bijbelverhaal’ wordt doorlopen. De serie studiemiddagen noem ik om die reden:

‘Van Eden naar het Nieuwe Jeruzalem’ – Het grote Bijbelverhaal door de lens van het geloofsgoed van Zevende-dags Adventisten.

Hieronder de voorgestelde data:

2016:

29 oktober – Studie 1:
‘God sticht zijn Koninkrijk’ (o.a. geloofspunten: 6. Schepping, 2. Drie-Eenheid, 20. sabbat, etc.)

19 november – Studie 2:
‘Rebellie in het Koninkrijk – de Zondeval’ (o.a. geloofspunten: 7. De natuur van de mens, 8. De grote strijd, etc.)

LET OP: in de maand december geen studiemiddag.

2017:

Za. 21 januari – Studie 3:
‘Een gekozen volk – God roept Israël’ (o.a. geloofspunten: 13. De ‘rest’ en haar zending, 18. De gave van profetie, 19. De wet van God, etc.)

18 februari – Studie 4:
‘De Koning komt’ (o.a. geloofspunten: 4. God, de Zoon, 9. Het leven, de dood en de opstanding van Jezus Christus, 22. Het gedrag van de christen, etc.)

18 maart – Studie 5:
‘Het Goede Nieuws over de Koning bevrijdt en verspreidt: de kerk’ (o.a. geloofspunten: 12. De kerk, 15. De doop, 17. Geestelijke gaven en bedieningen)

15 april – Studie 6:
‘De wederkomst van de Koning’ (o.a. geloofspunten: 25. De wederkomst van Christus, 26. Dood en opstanding, etc.)

20 mei – Studie 7:
‘God’s Koninkrijk hersteld: het nieuwe Jeruzalem’ (o.a. geloofspunten: 27. De periode van duizend jaar en het einde van de zonde, 28. De nieuwe aarde, etc.)

Gemeentedag 27 augustus 2016

Op 27 augustus 2016 zal de gebruikelijke jaarlijkse gemeentedag van de ZDA gemeente Amersfoort plaatsvinden in het Vormingscentrum op het landgoed “Oud Zandbergen” te Huis ter Heide.

Ontvangst om 9.45 met koffie en/of thee en/of fris

Thema van de dag: “De Kracht van Adventistische wortels”
Spreker tijdens het ochtendprogramma: Rob Doesburg.

Muziek wordt verzorgd door een groep die reeds eerder haar medewerking gaf.

Ook zullen die dag ook nog enkele mensen in het zonnetje worden gezet en als u vindt dat iemand in het zonnetje gezet moet worden, laat dat dan even weten aan de liturgiecommissie.

De kinderen zullen onder leiding van zr. M. Boehlé creatief worden beziggehouden

Lunch: in pot-luck vorm (zie laatste deel van dit bericht).

’s Middags gaat zr. A. Möbius met de volwassenen creatief aan de gang.

Neemt u ook maar uw wandelschoenen mee, want het belooft nog inspannend te worden.

De dag wordt om ca. 16.30 uur met een vesper door onze predikant afgesloten.

 

Pot-Luck: U wordt gevraagd om voor de lunch in pot-puck vorm wat te eten en te drinken (een pak sap) mee te nemen. Gezien de wortels van het Adventisme in de USA liggen, willen wij deze keer de dames en heren kooksters of kokers onder u uitdagen om een gerecht te maken op basis van de Amerikaanse keuken. U mag vast gaan googlen!
Zoals u gewend bent van het organisatiecomité, zal een “deskundige jury” uw gerechten beoordelen en met een winnares of winnaar komen en hem of haar wacht een presentje.

Nieuwsgierig geworden? Komt dan op 27 augustus 2016 naar deze gemeentedag.