Geven zonder contant geld

Vanaf 7 september 2019 is het mogelijk om in onze ZDA-gemeente op een nieuwe manier deel te nemen aan de collecte tijdens de dienst. Dan starten we met “Givt” en kan je naast contant geld ook met je smartphone geven. In dit artikel lees je hoe het werkt en wat je kan doen om ook zonder contant geld te blijven geven aan de collecte.

Voor steeds meer mensen is het minder vanzelfsprekend om contant geld bij zich te hebben. Dat is eigenlijk ook niet zo vreemd, want bijna overal kan je met een pinpas betalen. Met dit in gedachten is Givt ontstaan. 

Vanuit een kerk zijn een aantal mensen een initiatief gestart, om het mogelijk te maken aan de collecte te geven zonder contant geld, waarbij de dienst zo min mogelijk wordt verstoord. Tijdens de ontwikkeling is vooral nagedacht over wat de gebruiker prettig vindt. Het resultaat is een gebruiksvriendelijke app. Givt vindt het belangrijk dat het gevoel van geven behouden wordt.

Hoe werkt het?

De oplossing van Givt werkt met een smartphone, een Apple of een Android, en een Givt-zender in de collectezak of -mand. De gever geeft in de Givt-app aan hoeveel hij of zij wil geven en haalt de telefoon langs de zender in de mand of zak en de gift is gedaan. Het lijkt daarom heel erg op geven met contant geld.

Het systeem is zo gemaakt dat er geen internetverbinding nodig is tijdens het geven. Net als bij contant geld blijft de gever anoniem, zodat de penningmeester niet kan zien hoeveel iemand heeft gegeven. Een ander voordeel van geven met Givt is dat iedere gebruiker elk jaar in de app een overzicht kan opvragen van al zijn giften aan ANBI-geregistreerde organisaties. Dit overzicht wordt bij de belastingaangifte door de belastingdienst geaccepteerd.

Ook is het mogelijk om te geven door het scannen van een (Givt-)QR-code of, wanneer je thuis op de bank zit, door je doel te selecteren uit een lijst in de app. En dat kan ook een organisatie zijn buiten onze kerk zolang die organisatie ook gebruik maakt van Givt.

Wat heb je nodig om te geven met de smartphone?

Om te geven met Givt heb je natuurlijk een smartphone nodig (Android of iOS) met daarop de Givt-app. Je kunt na het downloaden je e-mailadres invoeren en meteen beginnen met geven. Je verdere registratie kan je op een later moment afronden. Bij je registratie vul je een aantal persoonlijke gegevens in (denk hierbij aan je adres, mobiele nummer en het rekeningnummer van de bank). Ook geef je een machtiging af zodat er geld van je rekening kan worden afgeschreven. De Givt-app is zo ontworpen dat je makkelijk door dit proces wordt geleid. Zoek in de App Store of op Google Play naar Givt of ga naar www.givtapp.net/download.

Met Givt is onze kerk klaar voor de toekomst en kunnen we gewoon aan de collecte blijven geven.

Kerkproeverij 2019

Op 28 september vindt de “Kerkproeverij 2019” plaats. De kerkdeuren staan die dag nog meer dan anders voor iedereen open. Maak van de gelegenheid gebruik om eens een kerkdienst in onze gemeente van dichtbij mee te maken.

Op zaterdagmorgen (sabbat) 28 september is de Marcuskerk in Leusden open voor bezoekers in het kader van de “Kerkproeverij-2019″.

Kerkproeverij is een initiatief van de Raad van Kerken Nederland om een ieder de mogelijkheid te bieden om eens een kerkdienst te bezoeken.

Bent u benieuwd hoe het er bij ons (de gemeente van de Zevendedags Adventisten in Amersfoort) aan toegaat? Schroom dan niet om op sabbat 28 september onze kerkdienst te bezoeken.

Neem ook gerust iemand mee die ook op zoek is naar een antwoord op levensvragen.

Wij beginnen in de ochtend om 9:45 uur met de “sabbatschool”. Dat zijn groepsgesprekken voor zowel volwassenen als ook voor kinderen in verschillende leeftijds categorieen.

De eredienst (waarin door middel van zang, gebed en een overdenking het Woord centraal staat) begint om 11:00 uur.

Wij hopen u te zien op sabbat 28 september.

U kunt ook informatie via deze “link” bij de Raad van Kerken Nederland opzoeken.

Mannen(mid)dag 12 mei 2018

Ga mee op ‘mannendag!’

Want niemand is een binnenmens

Kom je op sabbatmiddag 12 mei naar de ‘mannendag’ van de gemeente Amersfoort? Er is een leuk en ontspannen programma voor hen samengesteld.

Na de dienst lunchen we eerst samen (bij mooi weer gaan we picknicken). Daarna maken wij samen een meditatieve sabbatswandeling. Er is een mooie wandelroute voor ons uitgezet op de Leusderheide. We zullen in een rustig tempo ongeveer 5 kilometer lopen. We stoppen regelmatig om van de omgeving te genieten.

Het doel van de middag is in de eerste plaats om elkaar beter te leren kennen en zo de onderlinge banden te versterken. En uiteraard is er volop gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen over uiteenlopende zaken. Kortom: een ontspannen samenzijn voor mannen. Mis het niet! En uiteraard geldt: neem gerust een buurman, vriend of kennis mee.

Zet het vast in je agenda en geef je op bij Jan van Duinkerken.

Gemeentedag 2017

Sabbat 26 augustus vieren wij onze gemeentedag. Deze keer zal dat plaatsvinden op de dagcamping het Doornse Gat (nabij Doorn), een prachtige locatie op de Utrechtse heuvelrug. In de ochtend vieren we de eredienst in de openlucht en ’s middags is er keuze uit drie workshops (iets creatiefs, een meditatieve wandeling in de prachtige omgeving of een spel voor jong en oud). Het belooft dus een bijzondere gemeentedag te worden met voor elk wat wils.

We vragen jullie dan ook om deze datum alvast in jullie agenda te zetten.

Alles wat je moet weten:

  • Datum: sabbat 26 augustus
  • Locatie: Doornse Gat, Leersumsestraatweg te 3941 ML Doorn
  • Aanvang: 10.00 uur
  • Eredienst: 10.30 uur. Spreker: Klaas Man. Er is gezorgd voor mooie akoestische muzikale begeleiding.
  • Picknick: Na de eredienst willen we samen picknicken. We vragen iedereen zijn beste picknickgerecht mee te nemen en te zorgen voor drinken (thermoskannen thee en/of koffie). Er wordt een prijs uitgereikt voor het beste picknickgerecht.

Op de dagcamping is stromend water en er zijn toiletten aanwezig.

Maar let op: Er is geen stroom.

Verder willen wij iedereen vragen om klapstoelen en/of kleden mee te nemen om op te zitten tijdens de dienst en picknick.

Uiteraard rekenen wij op mooi weer. Mocht het echter toch slecht weer worden, dan wijken wij uit naar de Marcuskerk in Leusden. Als dit aan de orde is, dan laten wij jullie dit uiterlijk vrijdag 25 augustus weten door middel van een telefonische ronde en e-mail.

Wij zien jullie graag op sabbat 26 augustus. En uiteraard geldt: neem familie, vrienden en buren mee.

Bijbelstudies voor de tieners in de periode 2016-2017

TIENER BIJBELSTUDIE
iedere laatste woensdag van de maand, vanaf 19:30 (tenzij anders gecommuniceerd)

Ook in deze periode hebben wij een Bijbelstudie voor onze leiders van morgen, verzorgt door de predikant. Nieuw dit jaar is het Bijbelstudie boekje voor tieners dat gebruikt gaat worden bij de sessie’s. De tieners worden over dit lesboekje mondeling geïnformeerd. Daarnaast zal er iedere sessie ruimte zijn voor vraag en antwoord waarin de tieners alles over het geloof (in de breedste zin) mogen vragen. Hierdoor is er naast het onderwerp van de avond ook ruimte voor de tieners om antwoorden te krijgen op vragen waar ze misschien al lang mee rondgelopen.

Hieronder de voorgestelde data voor deze bijeenkomsten in de Marcuskerk:

2016:

Woensdag 26 oktober en 30 november vanaf 19:30 uur.

LET OP: in de maand december geen Bijbelstudie.

2017:

Woensdag 25 januari, 15 februari, 29 maart, 19 april en 24 mei vanaf 19:30 uur
(Dit is tevens laatste Bijbelstudie avond voor deze periode)

Uitzonderingen

I.v.m. (school) vakanties andere data voor Bijbelstudies:

Wo. 15-02, i.v.m. voorjaarsvakantie op 22-02
Wo. 19-04, i.v.m. meivakantie op 26-04
Wo. 24-05, i.v.m. pinkstervakantie op 31-05

Leerhuis in de periode 2016-2017

LEERHUIS 3.0
studiemiddag iedere 3e sabbat van de maand, vanaf 14:00 tot uiterlijk 16:00 uur (tenzij anders gecommuniceerd)

Op de huishoudelijke vergadering van 16 maart 2016 is voorgesteld om de ‘leerhuis’ studiemomenten 1x per maand op een sabbatmiddag te organiseren, al dan niet in combinatie met een bescheiden potluck aan het einde van de eredienst.

Ook werden de aanwezigen die avond in de gelegenheid gesteld om onderwerpen aan te dragen. De ingediende onderwerpen waren zeer divers, al bleek dat de meerderheid van de verzoeken te wijzen op interesse naar het geloofsgoed van de kerk. Uitzonderingen hierop waren met name thema’s die al een paar keer behandeld waren, zoals bijvoorbeeld ‘relevantie van Joodse feesten voor christenen’ (al behandeld door Ds. Gerard Frenk en door Ds. Paul Daniëls).

Als predikant wil ik uiteraard mijn uiterste best doen om een ieder tegemoet te komen in de wensen, maar zal het niet haalbaar zijn om aan alle ingediende onderwerpen in deze ronde te behandelen. De beste manier om toch recht te doen aan het gros van de verzoeken, is om het geloofsgoed van de kerk, in willekeurige volgorde te behandelen.

Om die reden wordt de stof voor deze ronde van het Leerhuis “Wat Zevende-dags Adventisten geloven”. Leidraad bij de verwoordingen van de geloofspunten wordt de nieuwste editie van het gelijknamige boek, geschreven door Reinder Bruinsma.

Om te voorkomen dat het een wat ‘platte’ en steriele studievorm gaat aannemen, giet ik de wijze van presenteren door het filter van de ‘bijbelse theologie,’ waarbij stapsgewijze de bijbel, het ‘grote Bijbelverhaal’ wordt doorlopen. De serie studiemiddagen noem ik om die reden:

‘Van Eden naar het Nieuwe Jeruzalem’ – Het grote Bijbelverhaal door de lens van het geloofsgoed van Zevende-dags Adventisten.

Hieronder de voorgestelde data:

2016:

29 oktober – Studie 1:
‘God sticht zijn Koninkrijk’ (o.a. geloofspunten: 6. Schepping, 2. Drie-Eenheid, 20. sabbat, etc.)

19 november – Studie 2:
‘Rebellie in het Koninkrijk – de Zondeval’ (o.a. geloofspunten: 7. De natuur van de mens, 8. De grote strijd, etc.)

LET OP: in de maand december geen studiemiddag.

2017:

Za. 21 januari – Studie 3:
‘Een gekozen volk – God roept Israël’ (o.a. geloofspunten: 13. De ‘rest’ en haar zending, 18. De gave van profetie, 19. De wet van God, etc.)

18 februari – Studie 4:
‘De Koning komt’ (o.a. geloofspunten: 4. God, de Zoon, 9. Het leven, de dood en de opstanding van Jezus Christus, 22. Het gedrag van de christen, etc.)

18 maart – Studie 5:
‘Het Goede Nieuws over de Koning bevrijdt en verspreidt: de kerk’ (o.a. geloofspunten: 12. De kerk, 15. De doop, 17. Geestelijke gaven en bedieningen)

15 april – Studie 6:
‘De wederkomst van de Koning’ (o.a. geloofspunten: 25. De wederkomst van Christus, 26. Dood en opstanding, etc.)

20 mei – Studie 7:
‘God’s Koninkrijk hersteld: het nieuwe Jeruzalem’ (o.a. geloofspunten: 27. De periode van duizend jaar en het einde van de zonde, 28. De nieuwe aarde, etc.)