Geen diensten in augustus

In de maand augustus 2020 zullen helaas geen diensten plaatsvinden. Naar verwachting vindt de eerste dienst weer plaats op sabbat 5 september.

Herstart eredienst op 4 juli 2020

Het bestuur van onze ZDA gemeente Amersfoort stelt voor om op sabbat 4 juli weer bij elkaar te komen om samen een dienst te houden in de Marcuskerk. U bent dan van harte welkom. Deze dienst zal als gevolg van corona wel anders zijn:

•    De dienst zal alleen bestaan uit de eredienst, dus geen (kinder)sabbatschool;
•    De deur is vanaf 10:30 uur open en dienst begint om 10:45 uur;
•    Tijdens de dienst is de voordeur dicht. Zorg er dus voor dat u vóór 10:45 uur aanwezig bent;
•    Bij de ingang wordt u ontvangen door de gastvrouw en de zaaldiaken die u de nodige instructies zal geven. Zij leggen ook vast wie aanwezig waren. Dat is nodig om later te kunnen nagaan of besmetting heeft plaatsgevonden;
•    In de zaal is door middel van stickers op de stoelen aangegeven waar wel en waar niet mag worden plaatsgenomen;
•    Van de garderobe kan geen gebruik worden gemaakt;
•    Tijdens de dienst wordt niet gezongen. Wel zijn er muzikale intermezzo’s;
•    Tijdens de dienst wordt ook geen collecte opgehaald. U kunt na afloop van de dienst geven via Givt of door uw gift over te maken op de bankrekening van de kerk (NL03INGB0007564414 t.n.v. Kerkgenootschap der ZDA Amersfoort o.v.v. gemeentekas);
•    In de hal van de kerk zijn desinfectiemiddelen beschikbaar; 
•    Na afloop wordt geen koffie of thee geserveerd en wordt u verzocht de kerk zo snel mogelijk te verlaten. Vergeet echter niet uw nieuwe sabbatschoolboekje mee te nemen. Dat ligt klaar bij de uitgang.

Aan het einde van de dienst zal ook met elkaar overlegd worden of we zo door kunnen gaan. Is het haalbaar om de diensten op deze wijze voort te zetten tijdens de zomermaanden of moeten we stoppen en op 5 september weer starten. Dat hangt onder meer af van de beschikbaarheid van personen die mee willen helpen tijdens de diensten.
De volgende taken moeten worden uitgevoerd:
•    Ontvangst en begeleiding;
•    Opruimen na afloop;
•    Schoonmaken en desinfecteren van de toilet voor en na de dienst;
•    Leiding van de eredienst en begeleiding van de spreker.

Misschien kunt u alvast nadenken waar u aan mee kunt helpen en op welke data u beschikbaar bent. Dit wordt namelijk deze Sabbatmorgen gelijk ingeroosterd.

Verder willen wij u vragen om zo min mogelijk gebruik te maken van de toilet. Tijdens de dienst is gebruik van de toilet niet mogelijk! Hopelijk mogen we u begroeten op Sabbat 4 juli a.s.!

Geen dienst op sabbat 14 maart

In verband met het Coronavirus is de dienst op sabbat 14 maart afgelast. Op deze website volgt nog informatie over de diensten tijdens de komende sabbatten.

Geven zonder contant geld

Vanaf 7 september 2019 is het mogelijk om in onze ZDA-gemeente op een nieuwe manier deel te nemen aan de collecte tijdens de dienst. Dan starten we met “Givt” en kan je naast contant geld ook met je smartphone geven. In dit artikel lees je hoe het werkt en wat je kan doen om ook zonder contant geld te blijven geven aan de collecte.

Voor steeds meer mensen is het minder vanzelfsprekend om contant geld bij zich te hebben. Dat is eigenlijk ook niet zo vreemd, want bijna overal kan je met een pinpas betalen. Met dit in gedachten is Givt ontstaan. 

Vanuit een kerk zijn een aantal mensen een initiatief gestart, om het mogelijk te maken aan de collecte te geven zonder contant geld, waarbij de dienst zo min mogelijk wordt verstoord. Tijdens de ontwikkeling is vooral nagedacht over wat de gebruiker prettig vindt. Het resultaat is een gebruiksvriendelijke app. Givt vindt het belangrijk dat het gevoel van geven behouden wordt.

Hoe werkt het?

De oplossing van Givt werkt met een smartphone, een Apple of een Android, en een Givt-zender in de collectezak of -mand. De gever geeft in de Givt-app aan hoeveel hij of zij wil geven en haalt de telefoon langs de zender in de mand of zak en de gift is gedaan. Het lijkt daarom heel erg op geven met contant geld.

Het systeem is zo gemaakt dat er geen internetverbinding nodig is tijdens het geven. Net als bij contant geld blijft de gever anoniem, zodat de penningmeester niet kan zien hoeveel iemand heeft gegeven. Een ander voordeel van geven met Givt is dat iedere gebruiker elk jaar in de app een overzicht kan opvragen van al zijn giften aan ANBI-geregistreerde organisaties. Dit overzicht wordt bij de belastingaangifte door de belastingdienst geaccepteerd.

Ook is het mogelijk om te geven door het scannen van een (Givt-)QR-code of, wanneer je thuis op de bank zit, door je doel te selecteren uit een lijst in de app. En dat kan ook een organisatie zijn buiten onze kerk zolang die organisatie ook gebruik maakt van Givt.

Wat heb je nodig om te geven met de smartphone?

Om te geven met Givt heb je natuurlijk een smartphone nodig (Android of iOS) met daarop de Givt-app. Je kunt na het downloaden je e-mailadres invoeren en meteen beginnen met geven. Je verdere registratie kan je op een later moment afronden. Bij je registratie vul je een aantal persoonlijke gegevens in (denk hierbij aan je adres, mobiele nummer en het rekeningnummer van de bank). Ook geef je een machtiging af zodat er geld van je rekening kan worden afgeschreven. De Givt-app is zo ontworpen dat je makkelijk door dit proces wordt geleid. Zoek in de App Store of op Google Play naar Givt of ga naar www.givtapp.net/download.

Met Givt is onze kerk klaar voor de toekomst en kunnen we gewoon aan de collecte blijven geven.

Kerkproeverij 2019

Op 28 september vindt de “Kerkproeverij 2019” plaats. De kerkdeuren staan die dag nog meer dan anders voor iedereen open. Maak van de gelegenheid gebruik om eens een kerkdienst in onze gemeente van dichtbij mee te maken.

Op zaterdagmorgen (sabbat) 28 september is de Marcuskerk in Leusden open voor bezoekers in het kader van de “Kerkproeverij-2019″.

Kerkproeverij is een initiatief van de Raad van Kerken Nederland om een ieder de mogelijkheid te bieden om eens een kerkdienst te bezoeken.

Bent u benieuwd hoe het er bij ons (de gemeente van de Zevendedags Adventisten in Amersfoort) aan toegaat? Schroom dan niet om op sabbat 28 september onze kerkdienst te bezoeken.

Neem ook gerust iemand mee die ook op zoek is naar een antwoord op levensvragen.

Wij beginnen in de ochtend om 9:45 uur met de “sabbatschool”. Dat zijn groepsgesprekken voor zowel volwassenen als ook voor kinderen in verschillende leeftijds categorieen.

De eredienst (waarin door middel van zang, gebed en een overdenking het Woord centraal staat) begint om 11:00 uur.

Wij hopen u te zien op sabbat 28 september.

U kunt ook informatie via deze “link” bij de Raad van Kerken Nederland opzoeken.

Mannen(mid)dag 12 mei 2018

Ga mee op ‘mannendag!’

Want niemand is een binnenmens

Kom je op sabbatmiddag 12 mei naar de ‘mannendag’ van de gemeente Amersfoort? Er is een leuk en ontspannen programma voor hen samengesteld.

Na de dienst lunchen we eerst samen (bij mooi weer gaan we picknicken). Daarna maken wij samen een meditatieve sabbatswandeling. Er is een mooie wandelroute voor ons uitgezet op de Leusderheide. We zullen in een rustig tempo ongeveer 5 kilometer lopen. We stoppen regelmatig om van de omgeving te genieten.

Het doel van de middag is in de eerste plaats om elkaar beter te leren kennen en zo de onderlinge banden te versterken. En uiteraard is er volop gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen over uiteenlopende zaken. Kortom: een ontspannen samenzijn voor mannen. Mis het niet! En uiteraard geldt: neem gerust een buurman, vriend of kennis mee.

Zet het vast in je agenda en geef je op bij Jan van Duinkerken.