Pasen 2020

Pasen 2020. Het is dit jaar niet zoals wij het Paasfeest gebruikelijk vieren. Er is geen kerkdienst mogelijk, als gevolg van het Corona virus. Helaas.
Om toch stil te staan bij wat er in tijdens die eerste pasen is gebeurd, hierbij een lied daarover. Het is een ommekeer in deze wereld.

Gemeentedag 2019

Sabbat 31 augustus 2018 vieren wij weer onze gemeentedag. De locatie is net als vorig jaar dagcamping “het Doornse Gat” (nabij Doorn), een prachtige plek op de Utrechtse heuvelrug. In de ochtend vieren we hier samen onze eredienst. Aansluitend wordt er voor heerlijk eten gezorgd en ’s middags is er volop tijd om met elkaar te ontspannen en te genieten van de prachtige omgeving. Kortom: een dag die je niet wil missen. Zet deze datum daarom alvast in je agenda.

Het thema van deze gemeentedag is  ‘Open Air’ . We vinden het belangrijk dat iedereen in onze gemeente zich welkom en thuis voelt en op deze dag zullen we daar tijdens de eredienst samen bij stil staan. Want wat is er voor nodig om je welkom en thuis te voelen in onze kerk? Wanneer voel jij je thuis? En wat kunnen wij doen om anderen zich thuis te laten voelen?

Tijdens de eredienst worden verder ook liederen gezongen in verschillende talen. De komende periode worden deze liederen tijdens de tussen diensten ingestudeerd.

Alles wat je moet weten op een rij:

  • Datum: sabbat 31 augustus
  • Locatie: Doornse Gat, Leersumsestraatweg te 3941 ML Doorn
  • Aanvang / inloop vanaf :  10.00 uur
  • Eredienst: 11.00 uur. Spreker: Danny Handoko. Er wordt gezorgd voor mooie akoestische muzikale begeleiding.
  • Na de eredienst eten we samen op basis van “pot-luck” . We vragen iedereen wel zelf drinken mee te nemen (thermoskannen thee en/of koffie) en een pak sap.
  • Neem klapstoelen en/of kleden mee te nemen om op te zitten tijdens de dienst. En neem verder alles mee om je thuis te kunnen voelen en samen een mooie dag te kunnen beleven, spelletjes etc.
  • Op de dagcamping is stromend water en er zijn toiletten aanwezig. Maar let op: Er is geen stroom.

Wij rekenen op mooi weer. Mocht het echter toch slecht weer worden, dan wijken wij uit naar de Marcuskerk in Leusden. Als dit aan de orde is, dan laten wij jullie dit uiterlijk vrijdag 30 augustus  weten door middel van een telefonische ronde en/of email.

Dienst ter nagedachtenis van de geboorte van Jezus

Op sabbat 22 december houden wij een speciale dienst “ter nagedachtenis van de geboorte van Jezus”. Vaak ook wel “kerstdienst” genoemd.

Omdat deze familiedienst anders verloopt dan gewoonlijk , is er GEEN bijbelstudie in groepen (“sabbatschool”) die gebruikelijk om 9.45 start.

De inloop voor deze speciale dienst is om 10:00uur.

Er staat dan al een kopje of thee e.d. klaar.

Tijdens de inloop is er de gelegenheid om een “zegen-groet” te schrijven aan uw broeder of zuster die wij wat minder in de kerk zien of afwezig zijn door ziekte.

Om 10:30 uur begint de speciale dienst waarbij verschillende “specials” door jeugd , kindersabbatschool en gemeenteleden worden gedaan.

Onze gastspreker is predikant  Ds. Jacob Engelgeer.

Na afloop is er een kleine “brood maaltijd”.

Wij hopen U allen te ontmoeten. Neemt ook vrienden en/of familie mee?

Dat wij gezamenlijk een gezegende dienst mogen hebben “ter nagedachtenis van de geboorte van Jezus”.

Kerkproeverij 2018

Op zaterdagmorgen (sabbat) 15 september is de Marcuskerk open voor bezoekers in het kader van de “Kerkproeverij 2018″.

Kerkproeverij is een initiatief vanuit de Raad van Kerken Nederland om een ieder de mogelijkheid te bieden om eens een kerkdienst te bezoeken.

Bent U benieuwd hoe het er bij ons (de gemeente van de Zevendedags Adventisten in Amersfoort) aan toegaat? Schroom dan niet om op sabbat 15 september onze kerkdienst te bezoeken.

Neem ook gerust iemand mee die ook op zoek is naar een antwoord op “levens vragen“.

Wij beginnen in de ochtend om 9:45 uur met de “sabbat school”. Dat zijn groepsgesprekken voor zowel volwassenen als ook voor kinderen in verschillende leeftijds categorieen.

De “eredienst” (waarin door middel van zang, gebed en een overdenking het Woord centraal staat) begint om 11:00 uur.

Wij hopen U te zien op Sabbat 15 september.

U kunt ook informatie via deze “link” bij de Raad van Kerken Nederland opzoeken.

Er is ook een “link” van de NCRV/E.O. over “Kerk Proeverij 2018”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADRA collecte 2017

Van 2 t/m 7 juli vindt de ADRA collecte in gemeente Leusden en Amersfoort plaats.  Dit jaar is gekozen deze collecte te laten plaatsvinden in de vorm van een digitale collectebus. Iedereen kan zo’n collectebus aanmaken en de link naar die collectebus doorsturen via digitale media (email, Facebook, WhatsApp, …) aan vrienden, buren, collega’s en andere bekenden.

Meer informatie hierover is te vinden op de website van ADRA Nederland

speciale “kinder nevendienst”

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Iedere laatste sabbat van de maand is er een “kinder nevendienst” van 11:00 uur tot 12:00 uur. Deze dienst is bedoeld voor de kinderen van 0 t/m 12 jaar  ( basis school leeftijd ). Wij willen met de kinderen hieraan een eigen invulling geven om zo op een creatieve manier GOD’s woord te leren kennen. Ook iets voor uw kinderen?  Eenieder is welkom.