Dienst ter nagedachtenis van de geboorte van Jezus

Op sabbat 22 december houden wij een speciale dienst “ter nagedachtenis van de geboorte van Jezus”. Vaak ook wel “kerstdienst” genoemd.

Omdat deze familiedienst anders verloopt dan gewoonlijk , is er GEEN bijbelstudie in groepen (“sabbatschool”) die gebruikelijk om 9.45 start.

De inloop voor deze speciale dienst is om 10:00uur.

Er staat dan al een kopje of thee e.d. klaar.

Tijdens de inloop is er de gelegenheid om een “zegen-groet” te schrijven aan uw broeder of zuster die wij wat minder in de kerk zien of afwezig zijn door ziekte.

Om 10:30 uur begint de speciale dienst waarbij verschillende “specials” door jeugd , kindersabbatschool en gemeenteleden worden gedaan.

Onze gastspreker is predikant  Ds. Jacob Engelgeer.

Na afloop is er een kleine “brood maaltijd”.

Wij hopen U allen te ontmoeten. Neemt ook vrienden en/of familie mee?

Dat wij gezamenlijk een gezegende dienst mogen hebben “ter nagedachtenis van de geboorte van Jezus”.

Kerkproeverij 2018

Op zaterdagmorgen (sabbat) 15 september is de Marcuskerk open voor bezoekers in het kader van de “Kerkproeverij 2018″.

Kerkproeverij is een initiatief vanuit de Raad van Kerken Nederland om een ieder de mogelijkheid te bieden om eens een kerkdienst te bezoeken.

Bent U benieuwd hoe het er bij ons (de gemeente van de Zevendedags Adventisten in Amersfoort) aan toegaat? Schroom dan niet om op sabbat 15 september onze kerkdienst te bezoeken.

Neem ook gerust iemand mee die ook op zoek is naar een antwoord op “levens vragen“.

Wij beginnen in de ochtend om 9:45 uur met de “sabbat school”. Dat zijn groepsgesprekken voor zowel volwassenen als ook voor kinderen in verschillende leeftijds categorieen.

De “eredienst” (waarin door middel van zang, gebed en een overdenking het Woord centraal staat) begint om 11:00 uur.

Wij hopen U te zien op Sabbat 15 september.

U kunt ook informatie via deze “link” bij de Raad van Kerken Nederland opzoeken.

Er is ook een “link” van de NCRV/E.O. over “Kerk Proeverij 2018”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADRA collecte 2017

Van 2 t/m 7 juli vindt de ADRA collecte in gemeente Leusden en Amersfoort plaats.  Dit jaar is gekozen deze collecte te laten plaatsvinden in de vorm van een digitale collectebus. Iedereen kan zo’n collectebus aanmaken en de link naar die collectebus doorsturen via digitale media (email, Facebook, WhatsApp, …) aan vrienden, buren, collega’s en andere bekenden.

Meer informatie hierover is te vinden op de website van ADRA Nederland

speciale “kinder nevendienst”

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Iedere laatste sabbat van de maand is er een “kinder nevendienst” van 11:00 uur tot 12:00 uur. Deze dienst is bedoeld voor de kinderen van 0 t/m 12 jaar  ( basis school leeftijd ). Wij willen met de kinderen hieraan een eigen invulling geven om zo op een creatieve manier GOD’s woord te leren kennen. Ook iets voor uw kinderen?  Eenieder is welkom.

Doopdienst Sabbat 2 april

Sabbat (zaterdag) 2 april is er weer een doopdienst in de Marcuskerk te Leusden.

Mercy Omezy , Meredith de Jesus en Judith de Jesus hebben  gehoor gegeven aan de roep van Gods geest om zich te laten dopen.

Het zal een speciale dienst zijn die wordt gevierd met kerkleden , familie en vrienden.

De doophandeling zal worden verricht door Ds E. Karg.

De doopdienst begint om 9.30 uur (geen sabbatschool) in de Marcuskerk en na afloop (om ongeveer 11.30 uur) is gelegenheid tot feliciteren en met elkaar in gesprek te komen in de Dorpskerk. Daar zal dan ook gelegenheid zijn om een gezamenlijke maaltijd te gebruiken. Deze maaltijd wordt verzorgd door een aantal vrijwilligers uit de gemeente. U bent allen van harte uitgenodigd.

Global Youth Day

Op 19 maart 2016 is er weer de Global Youth Day.    Deze dag is special voor de “jeugd” om zich dienstbaar op te stellen naar anderen.

Wij , van de ZDA Amersfoort , nemen ook deel aan deze dag.  Wil jij ook meedoen ?   Geef je op bij Jan v Duinkerken  06-53173694 , mail;  jvduinkerken@ibkgroep.nl

Voor meer info over deze dag “Global Youth Day 2016