Doopdienst Sabbat 2 april

Sabbat (zaterdag) 2 april is er weer een doopdienst in de Marcuskerk te Leusden.

Mercy Omezy , Meredith de Jesus en Judith de Jesus hebben  gehoor gegeven aan de roep van Gods geest om zich te laten dopen.

Het zal een speciale dienst zijn die wordt gevierd met kerkleden , familie en vrienden.

De doophandeling zal worden verricht door Ds E. Karg.

De doopdienst begint om 9.30 uur (geen sabbatschool) in de Marcuskerk en na afloop (om ongeveer 11.30 uur) is gelegenheid tot feliciteren en met elkaar in gesprek te komen in de Dorpskerk. Daar zal dan ook gelegenheid zijn om een gezamenlijke maaltijd te gebruiken. Deze maaltijd wordt verzorgd door een aantal vrijwilligers uit de gemeente. U bent allen van harte uitgenodigd.