Herstart eredienst op 4 juli 2020

Het bestuur van onze ZDA gemeente Amersfoort stelt voor om op sabbat 4 juli weer bij elkaar te komen om samen een dienst te houden in de Marcuskerk. U bent dan van harte welkom. Deze dienst zal als gevolg van corona wel anders zijn:

•    De dienst zal alleen bestaan uit de eredienst, dus geen (kinder)sabbatschool;
•    De deur is vanaf 10:30 uur open en dienst begint om 10:45 uur;
•    Tijdens de dienst is de voordeur dicht. Zorg er dus voor dat u vóór 10:45 uur aanwezig bent;
•    Bij de ingang wordt u ontvangen door de gastvrouw en de zaaldiaken die u de nodige instructies zal geven. Zij leggen ook vast wie aanwezig waren. Dat is nodig om later te kunnen nagaan of besmetting heeft plaatsgevonden;
•    In de zaal is door middel van stickers op de stoelen aangegeven waar wel en waar niet mag worden plaatsgenomen;
•    Van de garderobe kan geen gebruik worden gemaakt;
•    Tijdens de dienst wordt niet gezongen. Wel zijn er muzikale intermezzo’s;
•    Tijdens de dienst wordt ook geen collecte opgehaald. U kunt na afloop van de dienst geven via Givt of door uw gift over te maken op de bankrekening van de kerk (NL03INGB0007564414 t.n.v. Kerkgenootschap der ZDA Amersfoort o.v.v. gemeentekas);
•    In de hal van de kerk zijn desinfectiemiddelen beschikbaar; 
•    Na afloop wordt geen koffie of thee geserveerd en wordt u verzocht de kerk zo snel mogelijk te verlaten. Vergeet echter niet uw nieuwe sabbatschoolboekje mee te nemen. Dat ligt klaar bij de uitgang.

Aan het einde van de dienst zal ook met elkaar overlegd worden of we zo door kunnen gaan. Is het haalbaar om de diensten op deze wijze voort te zetten tijdens de zomermaanden of moeten we stoppen en op 5 september weer starten. Dat hangt onder meer af van de beschikbaarheid van personen die mee willen helpen tijdens de diensten.
De volgende taken moeten worden uitgevoerd:
•    Ontvangst en begeleiding;
•    Opruimen na afloop;
•    Schoonmaken en desinfecteren van de toilet voor en na de dienst;
•    Leiding van de eredienst en begeleiding van de spreker.

Misschien kunt u alvast nadenken waar u aan mee kunt helpen en op welke data u beschikbaar bent. Dit wordt namelijk deze Sabbatmorgen gelijk ingeroosterd.

Verder willen wij u vragen om zo min mogelijk gebruik te maken van de toilet. Tijdens de dienst is gebruik van de toilet niet mogelijk! Hopelijk mogen we u begroeten op Sabbat 4 juli a.s.!