Kerkproeverij 2018

Op zaterdagmorgen (sabbat) 15 september is de Marcuskerk open voor bezoekers in het kader van de “Kerkproeverij 2018″.

Kerkproeverij is een initiatief vanuit de Raad van Kerken Nederland om een ieder de mogelijkheid te bieden om eens een kerkdienst te bezoeken.

Bent U benieuwd hoe het er bij ons (de gemeente van de Zevendedags Adventisten in Amersfoort) aan toegaat? Schroom dan niet om op sabbat 15 september onze kerkdienst te bezoeken.

Neem ook gerust iemand mee die ook op zoek is naar een antwoord op “levens vragen“.

Wij beginnen in de ochtend om 9:45 uur met de “sabbat school”. Dat zijn groepsgesprekken voor zowel volwassenen als ook voor kinderen in verschillende leeftijds categorieen.

De “eredienst” (waarin door middel van zang, gebed en een overdenking het Woord centraal staat) begint om 11:00 uur.

Wij hopen U te zien op Sabbat 15 september.

U kunt ook informatie via deze “link” bij de Raad van Kerken Nederland opzoeken.

Er is ook een “link” van de NCRV/E.O. over “Kerk Proeverij 2018”.