Landelijk onderzoek

Het is de bedoeling dat op sabbat 3 oktober 2015 in alle Adventgemeenten in Nederland een enquêteformulier wordt ingevuld. Er zijn drie redenen waarom het van groot belang is om deel te nemen aan het onderzoek.

1. De onderzoeksresultaten geven het Landelijk Kantoor enorm veel gegevens voor het maken van landelijk beleid, dat er op gericht is om de lokale gemeenten zo goed mogelijk te ondersteunen.

2. Wanneer daar aanleiding toe is, dan kan er vanuit het Landelijk Kantoor proactief hulp geboden worden aan gemeenten om de kans op groei te vergroten (bijvoorbeeld met behulp van een revitalisatietraject).

3. Elk gemeentebestuur ontvangt een overzicht van de resultaten van de lokale gemeente. Hiermee krijgt u als bestuur zeer nuttig inzicht voor het bepalen van de visie en missie, om groei van de gemeente te stimuleren. Op verzoek zijn de leden van de onderzoekscommissie bereid tot het toelichten van de resultaten aan het gemeentebestuur of in de gemeente.

Verdere uitleg over de enquete kan worden gevonden in de brief van J. den Hollander en de video clip over dit onderwerp.

Omdat op 3 oktober in de gemeente Amersfoort slechts beperkte tijd beschikbaar is, kan de enquete ook op een ander tijdstip worden ingevuld. Als laatste mogelijkheid is dat op sabbat 31 oktober. Ook is invullen on-line mogelijk.