ADRA Project “CISCAE”

Dit project is afgesloten.

De ZDA gemeente Amersfoort heeft haar steun toegezegd voor het ADRA  “CISCAE”  project. CISCAE  staat voor:  Community Initiative for Syrian Children to Access Education, vrij vertaald: “initiatief om het voor kinderen van Syrische vluchtelingen mogelijk te maken onderwijs te volgen”. Het is de bedoeling om met de tijdens dit project verworven fondsen kinderen van Syrische vluchtelingen in Libanon van goed onderwijs te voorzien , om zo een goede start voor hen mogelijk te maken. Klik hier voor meer informatie

Op deze pagina houden wij u op de hoogte van de lopende activiteiten om de nodige fondsen te werven en de opbrengst tot op het moment van het aanpassen van deze webpagina.

U kunt uiteraard ook een gift overmaken naar ZDA Amersfoort NL88 SNSB 0937290127 onder vermelding van “project CISCAE”.  

U kunt ook rechtstreeks naar de ADRA een gift overmaken onder vermelding van :  Project CISCAE .   Het rekening nummer van de ADRA :  NL57 RABO 0378 3857 47

Zie ook de info over het project CISCAE op de “ADRA” website.

 

5 december 2015 – start van het project CISCAE.

We zijn gestart met een “statiegeld flessen actie”. Zie het “promo-filmpje” voor verdere informatie.  Deze actie zal doorlopen tot eind 2016.

10 april 2016 –  sponsorloop voor project CISCAE.

Op zondag 10 april organiseren wij een sponsorloop voor jong en oud.  Een familie sponsorloop waarbij een ieder kan deelnemen.
Het is de bedoeling dat u sponsors zoekt die u willen sponsoren voor het goede doel.  U kunt u laten sponseren per gelopen kilometer of voor gehele afstand die u loopt.
Dit zal zijn op de locatie “Blooker vijver” te Huis ter Heide.  Het betreft een ronde van 1 km rondom het meer.  Men kan deze ronde natuurlijk ook meerdere keren lopen.

Informatie over de te houden familie-sponsorloop.

Bekijk ook het “promofilmpje“.

En het resultaat van de gehouden sponsorloop: het sponsorloop-filmpje.

Zaterdag 24 december 2016 –  collecte voor CISCAE tijdens de kerstdienst

Op sabbat 24 december is de kerst collect bestemd voor het project CISCAE.

Hiermee willen wij het voor nog meer kinderen mogelijk maken dat zij scholing kunnen volgen zodat zij een betere toekomst te gemoed kunnen zien.  Mogen wij ook op UW steun rekenen?

Zie ook het “promofilmpje”.

Zaterdag 31 december  2016 –  sluiting van het project CISCAE.

Op sabbat 31 december sluiten wij het project CISCAE af.
Er is dan:
– meer dan 1 jaar een “lege flessen statiegeld” actie geweest;
– een familie sponsorloop gehouden;
– een speciale collecte gehouden op 24 december.
U kunt natuurlijk altijd nog geld overmaken voor “Scholing van Syrische vluchteling kinderen in Libanon”.
Dit kan direct naar de  ADRA  :  NL57 RABO 0378 3857 47   o.v.v.  “Project CISCAE”.

 

Het project CISCAE heeft tot nu toe  € 1482,-  opgebracht.

Allen heel hartelijk dank daarvoor.