• beheerder@adventistenamersfoort.nl
  • secretaris@adventistenamersfoort.nl
  • Bank: NL 03 INGB 0007564414 t.n.v. ‘Kerkgenootschap der Zevendedags Adventisten Amersfoort’.

Wie zijn wij?

Even voorstellen
Wij zijn de gemeente van de Zevende-dags Adventisten in Amersfoort en omgeving. We maken deel uit van de Nederlandse Unie van Zevende-dags Adventisten.
Jurriën den Hollander is onze predikant. Hij en wij staan voor verbinding, gelijkheid en dienstbaarheid. Dat kun je terugvinden in onze visie en in alles wat we doen. Samen vieren we het geloof tot eer van onze God. Daarbij denken we inclusief en betrekken we iedereen die zich daartoe aangesproken voelt. U bent welkom in onze diensten op sabbatmorgen.