Zomerproject 2021

Als vervolg op het Paasproject 2021 willen we een Zomerproject organiseren. We zijn van plan schoolpakketten te maken voor middelbare scholieren waarvan de ouders het financieel zwaar hebben.
Omdat deze groep vaak ook niet op vakantie kan, willen we ook iets in het pakket stoppen dat tijdens de zomervakantie kan worden gebruikt. Ook voor dit project roepen wij uw hulp in. Het betreft zowel donaties als ook het doen van boodschappen en inpakken van de pakketen.

Donaties kunt u doen op de bankrekening van onze gemeente onder vermelding van “Projecten Amersfoort”. Dit kan t/m 20 juni. Daarna wordt op basis van het bedrag aan ontvangen donaties nagegaan hoeveel pakketten daarmee kunnen worden gemaakt.

Het rekeningnummer: NL 03 INGB 0007 5644 14 t.n.v. Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten Amersfoort